ಜಮಖಂಡಿ

Jamkhandi Cooker Blast: ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ಫೋಟ, ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಓಡುವಾಗ ಬಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯ

ಜಮಖಂಡಿ: ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿ (Cooker Blast) ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿರು…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ