ಕೃಷಿ

ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಿಂದ ಕಡಲೆ ಖರೀದಿ ಪ್ರಾರಂಭ. ಮಾರಲು ರೈತರ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ & ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು.

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಎಫ್.ಎ.ಕ್ಯೂ. …

ಇನ್ನಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ